skriesti

2 skriẽsti, skriẽčia, skriẽtė [K], LVIII894, Rtr, NdŽ; N, Kos53, L 1. žr. 1 skriesti 1: Ans su skriestuvu skriečia apskritai J. 2. tr. R103, 135 apvalinti: Skrieste apskriesk girnas, kaldamas naujai, t. y. apvaliai aprėžk J. 3. žr. 1 skriesti 7: Vai neščiau, skriesčiau sniego gniūžtužę, kad ji žinotų šaltą žiemužę BsO397. \ skriesti; apskriesti; išskriesti; nuskriesti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • skriesti — 1 skriẽsti, skriẽdžia, skriẽdė (skriẽdo) [K], Rtr, NdŽ, skriesti Š 1. tr. Jn brėžti apskritimą, ratą: Skriedžiant elipsę, visas skriestuvas pristiprinamas prie lentos rš. Skriedžiamoji lenta BŽ65. | Burtininkas skrieste apskriedė votį, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skreisti — 1 skreĩsti, skreĩdžia, skreĩdė 1. žr. 1 skriesti 1: Skreidžiu skridinį J. Cirkliuoti, skreisti I. 2. tr. gaubti, siausti: Su skraiste skreĩsk, su apsiaustu siausk JI417. | refl. tr. Skr. 3. žr. 1 skriesti 4: Plyštančiųjų kulkų žievuliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • scree — noun Etymology: Scots & northern English dialect, of Scandinavian origin; akin to Old Norse skritha landslide, from skrītha to creep; akin to Old High German scrītan to go, Lithuanian skriesti to turn Date: circa 1781 an accumulation of loose… …   New Collegiate Dictionary

  • apskriesti — 1 apskriẽsti, apskriẽdžia, àpskriedė 1. tr. Š apibrėžti ratą, apskritimą: Brėžinys rodo, kaip apibrėžti (apskriesti) apskritimas apie trikampį rš. | Tris kartus smaližiu àpskriedė kaktą (užkalbėdamas nuo rožės) Grž. 2. tr. LL309… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskriesti — 2 apskriẽsti, apskriẽčia, àpskrietė Rtr žr. 1 apskriesti: 1. Apskriesk su skriestu skridinį J. 2. J, KŽ. 3. Q573, CII758, N Apiskriestinas SD223. Serbai lužiečiai apskriesti iš visų pusių [vokiečių] TS1899,3. apiskriestinai adv. SD223. 4. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskriesti — 1 atskriẽsti, atskriẽdžia, àtskriedė 1. intr. atskristi: Jau atskriẽdo gandras, t. y. atlėkė J. 2. tr. pramesti, uždaryti (viralą): Žmonės lašiniais ir kumpiais peni, o aš neatskriestais kopūstais V.Krėv. Atskriesk buizą Db. skriesti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cirkeliuoti — ×cìrkeliuoti, iuoja, iavo tr. KII372, cirkeliuoti, iuoja, iãvo skriesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graistyti — graistyti, graĩsto, graĩstė 1. refl. žr. graibstyti 1 (refl.): Tamsu, tai ir graĩstos už durų namely Rk. 2. refl. žr. graibstyti 4 (refl.). ^ Ko ten lendi, ar galo graistaĩs? Nmn. 3. tr. su šaukštu, su samčiu graibyti, samstyti: Negraĩstai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskriesti — 1 išskriẽsti, išskriẽdžia, išskriedė tr. 1. BŽ85, Š, Rtr, KŽ išpjauti, išrėžti, išbrėžti ratą, apskritimą: Reikia išskriesti dar kiti skrituliai tokie, kurie eina lygia greta su pusiauju J.Jabl. 2. apskristi, apskraidyti: Aš (sakalas)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskriesti — 2 išskriẽsti, išskriẽčia, ìšskrietė Rtr žr. 1 išskriesti 1. skriesti; apskriesti; išskriesti; nuskriesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.